Min lokala hjälte

Vad har hänt med Överjärva gård?

Vad har hänt med Överjärva gård, är det köttindustrin som är på frammarsch nu när privata entreprenörer tagit över gården?

Alla nyfödda lamm var döpta med namn. Jag vet inte hur barnfamiljer som lockas dit tar det, då alla vet vart djuren tar vägen.

Anna Horn, författare och före detta politiker har skrivit en bok om kärngårdar. I boken betonade hon hur viktigt det är att ta det varsamt med både människor, djur och natur. Många arbetslösa ungdomar kunde få arbete och praktik på Överjärva gård genom att reparera byggnader för att rädda gamla kultur- och naturvärden.

Överjärva kunde vara en självförsörjande gård med ekologiskt jordbruk och trädgårdsodlingar och utveckla beredskap för vattenrening och elektricitet inför krissituationer.

Lena S Balda