ANNONS

Vad kostar det att inte bevara klockhuset?

ANNONS

Klockhuset har som tidigare meddelats rivits trots löfte om motsatsen. Intresset från media och de kraftfulla protesterna förde med sig att det nu utreds om den expeditionsbyggnad som ännu står kvar kan bevaras i stället.

I förra numret av Mitt i Vasastan säger exploateringskontorets chef Krister Schoulz ”det är bara en fråga om vad det kostar”.

Det är ett otroligt förenklat påstående. Frågan han borde ställa är vad det kostar att inte bevara byggnaden eller ännu hellre att inte återställa hela Klockhuset med dess torn.

För att den nya stadsdelen ska bli så attraktiv att människor på sikt är beredda att betala vad det kostar att bo där behövs varierade mänskliga inslag i arkitekturen och platser som ger igenkänning och känsla av kontinuitet. Med kännedom om den planerade bebyggelsens täthet och höjd och om hur det nya som byggs i centrala Stockholm ser ut är det svårt att tro att Norra stationsområdet annars kommer att få något av detta.

Att som stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius avfärda bevarandet med att det skulle innebära en förlust av 173 lägenheter är absurt. Stadsdelen avses att få en täthet som är nära dubbelt så stor som Stockholms innerstads och mellan tre och fyra gånger så stor som Hammarby sjöstads. Där skulle tvärtom behövas betydligt mer av ljus och luft än vad denna marginella minskning kan ge.

Och vad kostar det inte i trovärdighet för stadsbyggnadsborgarrådet och för hela Alliansen i stadshuset? Vi har fått vänja oss vid att mer omfattande folkliga protester undviks genom bedräglig skönmålning av presenterade förslag, som till exempel i Slussenfrågan.

En lika använd metod har varit att misstänkliggöra avsikterna hos de krafter i samhället som protesterar.

Bevarandet av tornet var en viktig eftergift till den stora opinionen mot utformningen av stadsdelen som helhet. Kommer man nu till och med att nonchalera sådana överenskommelser?

Kerstin Westerlund Bjurström www.stockholmskyline.se

ANNONS

För att den nya stadsdelen ska bli så attraktiv att människor på sikt är beredda att betala vad det kostar att bo där behövs varierade mänskliga inslag i arkitekturen.

ANNONS