Vad ska hända vid Bällsta gård?

För några år sedan sades alla företag upp vid Bällsta gård men vad var tanken sedan?

De förfallna husen står kvar och nu har ljusskygga individer hittat dit. Kvällstid slinker stora fina bilar in bakom husen, till en aktivitet vi andra inte bör se bara kan ana. Polisen är inte intresserade att åka dit, det får en låg prioritet när någon ringer.

Min fråga till ansvariga är hur kan detta få fortgå ?