Väg inte bara för cyklister

Svar på insändaren ”Cykelväg till Kårsta – men för vem” den 12 december:

Cykelvägen till Kårsta projekteras mycket riktigt efter järnvägen. Detta för att jag och andra sett barn och äldre gå efter denna. Dels för att ta sig till tåget eller mellan vänner i Kårsta och Ekskogen. Att den enbart är till för cyklande är inte alls tanken, viljan är att den ska knyta samman de båda ort­erna. För att får barn och äldre att enklare och säkrare kunna mellan orterna. Gå och få en bit mat, titta på Kåre eller helt enkelt gå över till en vän och spela spel.

Självfallet har en alternativ dragning varit uppe för diskussion men varit betydligt dyrare och mer komplicerad att skapa enligt utredningen. Men för att hitta en ekonomisk och smart lösning är den raka dragningen det val som vi valt att utreda vidare.

Patrik Lundholm (C)

vice ordförande teknik och ­fastighetsutskottet