Vägavgifter rimliga för Breviksborna

Svar på insändare med rubriken ”Dyr vägavgift på Brevik den 17 februari:

Jag kan inte annat än häpna! När jag och min familj köpte en fastighet på Brevik 2002, var det tydligt signalerat från mäklare och kommun att detta var ett fritidshusområde, där man hade låga ambitioner att utveckla kommunal service.

Som inbiten innerstadsbo med gröna vågen-ambitioner kan jag inte annat än anse att alla fastighetsprospektorer i området gnäller över spilld mjölk! Kommunen ville inte ha fler bofasta ute på Brevik! Det kostar för mycket i kostnader för vägar, gångvägar, belysning, avlopp, vatten, hemtjänst, skola, barnomsorg, övrig samhällsservice etcetera.

Men vi valde att flytta dit ändå! VI tog kommunen som gisslan, eftersom de har en skyldighet att tillhandahålla ovannämnda service till invånare som är skrivna i kommunen!

Varför ska kommuninvånare i Granängsringen eller i Trollbäcken vara med och finansiera att innerstadsbor från Stockholm bygger skärgårdsnära lyxbyggen på Brevik på ett sätt som inte står i proportion till den värdeökning som anslutningen till kommunalt vatten och avlopp innebär för fastigheten?! Viss subvention är självklart rimlig, men det är jag som fastighetsägare som tjänar på uppgradering av vägnät och kommunalt vatten och avlopp!

Trogen Alliansen