Vägen borde skötas om

Ingen tar ansvar i kommunen för den lilla dåligt skötta vägen mellan Edsviksvägen 1F och korsningen till Mörby centrum. Äldre personer kan ramla och slå sig illa på alla rötter som tränger fram ur asfalten.

M. Backlund