ANNONS

Vägen till den nya skolan blir inte trygg

ANNONS

Vandrar utefter Trekanten klockan 7.30 på väg till Liljeholmen. Full fart på cyklister. Det gäller att hålla undan. Tvärbanans hållplats är packad med folk.

Vid Trekanten planeras en skola för cirka 760 elever och sex förskoleavdelningar. Enligt planerna ska endast nyttotrafik få köra fram till skolan. På skolförvaltningen tycker man att föräldrar som behöver följa sina barn till skolan ska cykla av miljöskäl.

Naturligtvis är det viktigt med miljön. Men varför då skövla en stor del av Trekanten för så stor skola? Det här skolbygget kommer att få ta emot elever från bland annat Liljeholmen, Årstadal och Gröndal. Det är där det byggs och mer bostäder är planerade utan tanke på skolsituationen.

Kanske är det för sent, men borde inte stadsbyggnadskontoret och trafikansvariga lagt mer tid och pengar på en områdesanalys av mer omfattande karaktär än vad som har gjorts hittills?

Att en ruggig vinterdag trava med kanske ett barn i vagn och ett gående från till exempel Årstadal är inte lätt. Då tar man kanske bilen, men var parkerar man? Eller så får man trängas på en full spårvagn med alla som skall till jobbet.

Enligt skolförvaltningen byggs stora skolor för att det blir billigare. Det är val och skolan är en het fråga. Alla partier talar sig varma för mindre enheter för att skapa en lugn inlärningsmiljö. I det ingår också hur föräldrar och barn på ett tryggt sätt tar sig till skolan.

Medbestämmande och medborgardialog talas det mycket om av politiker. Men var finns den när det gäller barnens miljö?

Inger Strömberg

ANNONS
ANNONS