Vägskyltarna i Svalnäs behöver uppdateras

Vi som bor i Svalnäsområdet har under senare tid blivit föremål för intensiv uppvaktning av tekniska kontoret. Situationen på Fimbulvägen har tidigare berörts i denna spalt. Den har tyvärr inte blivit bättre sedan dess.

Den senaste åtgärden som berör oss har tillkommit på Svalnäsvägen. För kort tid sedan en modern(?) variant av vägbula placerats i körbanan mitt för Svalnäsvägen 13 B och 6. Någon förvarning om detta nya farthinder finns för närvarande inte i någondera körriktningen.

Speciellt för utryckningsfordon måste det bli allt svårare att parera de hinder på vägbanan som successivt dyker upp på gatorna i kommunen.

Varför har inte skylten A9 Varning för farthinder satts upp? Före den nya vägbulan finns skylten A15 Varning för barn, men den är väl knappast avsedd att förvarna om den nya vägbulan. Denna skylt ska enligt vägmärkesförordningen placeras på ”en vägsträcka där barn ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen”. För de flesta av oss är det naturligt att den placeras vid skola eller dagis, men knappast vid en väg där det i någon eller några av villorna bor barn.

På Eddavägen finns alltjämt skylten A15 kvar i båda körriktningarna trots att kommunens fritidsverksamhet har upphört och tomten numera är bebyggd med privat villa.

För att bibehålla respekten för vägmärken och inte minst varningsmärken är det viktigt att de sätts upp på platser där det finns ett rimligt skäl.

Ulf Hellners, Svalnäs allé