SD: ”Inför vakter för att förebygga rån i Danderyd”

Om Danderyd hade egna väktare skulle trygghetskänslan i kommunen stärkas menar Sverigedemokraterna i Danderyd.
Om Danderyd hade egna väktare skulle trygghetskänslan i kommunen stärkas menar Sverigedemokraterna i Danderyd.
Insändarskribenten vill se kommunala vakter för att öka tryggheten i Danderyd.

Danderyds kommun har under året drabbats av rånvåg där företrädesvis unga personer rånar andra unga.

Under första kvartalet anmäldes inte mindre än elva rån till polisen, vilket kan jämföras med tre rån under motsvarande period 2018.

Självklart har det fått många kommuninvånare att känna sig otrygga. Trots det verkar den styrande koalitionen knappt reagera.

Sverigedemokraterna menar att trygghet måste prioriteras. Även om det primära ansvaret för brottsbekämpning ligger hos staten har kommunen också ett ansvar för invånarnas trygghet. För oss är det en självklar del av samhällskontraktet.

Kommunen har också ett ansvar för invånarnas trygghet

Många kommuner har med anledning av den ökande otryggheten infört kommunala trygghetsvakter, det vill säga kommunala väktare/ordningsvakter som har ett särskilt uppdrag att arbeta för ökad trygghet hos kommuninvånarna.

Trygghetsvakter är ett komplement till polisen som arbetar brottsförebyggande på en lokal nivå. I detta ingår att utveckla ett aktivt samarbete med polisen, nattvandrare, fritidsgårdspersonal och kommuninvånarna.

Lämnat en motion till kommunstyrelsen

Arbetssättet är friare än den traditionella rollen för väktare/ordningsvakter och bygger mindre på schemalagd statisk bevakning.

För Danderyds del skulle trygghetsvakter exempelvis kunna användas till patrullering för att förebygga rån, inbrott och langning. Samtidigt kan trygghetsvakterna användas till bevakningsuppdrag samt rycka ut vid larm.

Sverigedemokraterna menar att det finns ett behov av att öka tryggheten i Danderyd. Därför har vi lämnat in en motion om att införa trygghetsvakter i kommunen.

Vi tar återigen tag i taktpinnen för ökad trygghet, precis som vi tidigare har gjort i tiggerifrågan.

Nu är det upp till de andra partierna i kommunfullmäktige att visa om man värnar om trygghet eller inte.

/ Bo Lagercrantz, Sverigedemokraterna Danderyd