C: ”Feltänk att riva upp Fredhällsparken”

Frågan om en fotbollsplan i Fredhällsparken är omdiskuterad.
Frågan om en fotbollsplan i Fredhällsparken är omdiskuterad.
När Stockholm växer i rekordtakt är det viktigt att parkerna finns kvar för picknicksugna, barnfamiljer och promenadsugna. Så klart ska plats finnas för idrottsplatser också, men varför ta en grön park i stället för en platt cementyta?

Planerna att riva upp delar av Fredhällsparken och göra en stor fotbollsplan fortsätter.

Stockholms parker är för värdefulla för att bygga igen, och därför har Centerpartiet föreslagit att flytta fotbollsplanen till flera andra platser.    

Nu finns bilderna på hur Fredhällsparken ska se ut och det går att se att fotbollsplanen tar upp en stod del av parken. Jag uppmuntrar alla Kungsholmsbor att besöka tekniska nämndhuset och se modellen över nya Fredhällsparken. Senast 4 april kan du säga ditt om fotbollsplanen, på tekniska nämndshuset eller via nätet.

Ta chansen nu att påverka. Det fortsätter vi i Centerpartiet att göra.