HP: Vad gör ni för att hindra bilbränder här?

Lars Björkman gruppledare för Huddingepartiet.
Lars Björkman gruppledare för Huddingepartiet.
Lars Björkman (HP) undrar hur polisledningen i polisområde SYD ser på bilbränderna och vad ska göra för att liknande saker inte ska hände i Huddinge.

”Det beror inte på att polisen är dålig, det beror på att polisen är underdimensionerad. Polisen saknar befogenheter att hantera den här typen av brottslighet som man egentligen inte är van vid” säger Jimmy Åkesson (SD). Statsminister Stefan Löven (S) vräker på med: ”Vad fan håller ni på med?” Detta är naturligtvis befogade påståenden och reaktioner. Som lokalpolitiker i Huddingepartiet ställer vi oss frågan: Hur ser polisledningen vid polisområde Syd på det inträffade och vad gör polisområdet för att inte liknande händelser sker i vår kommun?

• Vilka resurser frigörs inom lokalpolisområdena för att förebygga och förhindra detta?

• Kommer utredningar kring dessa brott att prioriteras hos polisområdet, och kan denna form av ”opinionsyttring” ses som ett ”brott mot demokratin i samband med valåret?

• Tryggheten för kommunens innevånare och egendom måste skyddas. Detta är utdrag ur polislagen och ligger till grunden för svensk polis: förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten samt utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal.

Vi från Huddingepartiet ser att tryggheten i kommunen måste skärpas så att likartade händelser minimeras. En fråga till polisområde syd: Hur gör ni för att förhindra detta?

Lars Björkman Kommunalråd och partiledare för Huddingepartiet