ANNONS

”Öka säkerheten för gående och cyklister”

I en tätbebyggd stad uppstår konflikter om gatuutrymmet. Varför ska gående och cyklister behöva samsas om smala stråk och riskera olyckor?
ANNONS

Varför läggs det gatsten i stället för asfalt? Frågorna är många bland gående och cyklister som rör säkerheten på gator och torg. Det finns enkla åtgärder att vidta som inte kostar mer. Vissa åtgärder kan till och med göra det billigare att anlägga separerade cykelstråk.

Allt fler cyklar. Det är bra för klimatet och miljön. Cyklister är en person mindre i bilkö eller på tågen.

Det är också utmärkt med alla som kan kombinera gång och cykling med att resa kollektivt. Detta påverkar utsläppen av partiklar och annat som är skadligt för miljön positivt. En viktig uppgift Stockholms kommuner  är att bidra till infrastruktur som gör det enkelt att gå och cykla.

Är det lätt att ta sig fram på cykel idag? Tyvärr inte.

Det har dock blivit mycket bättre de senaste åren men det finns behov av fler åtgärder. På Landsvägen vid Signalfabriken samsas gående och cyklister och underlaget består i hög utsträckning av gatsten. Gatstenen fungerar illa, speciellt när halkan kommer, och är dessutom dyr att lägga. Varför inte anlägga cykelstråk med asfalt eller liknande underlag som har avvikande färg till exempel blått. Då blir det tydligt var cykelstråken går. Det kan kombineras med smart belysning eller reflexer som gör stråket synligt när det är mörkt. Det blir lättare att halkbekämpa och billigare än att lägga dyr gatsten i avancerade mönster. Detta finns på många håll i Europa.

Sätt gärna upp skyltar vid alla gång och cykelstråk. Testa ledbelysning på centrala cykelstråk. Belysningen för cyklister kan läggas i marknivå. Genom tydligare cykelstråk, med avvikande färg, skyltning och belysning kan en del av konflikterna mellan olika trafikanter minska.

Det blir säkrare för barn att cykla och gående ska slippa vara oroliga. Gör det lättare att göra rätt.

Nina Lundström, Riksdagsledamot (L) Sundbyberg

ANNONS
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.