ANNONS

”Sälj inte SÖS”

Södersjukhuset
Sjukvården i Stockholm behöver inte fler privatiseringar utan en politisk ledning som tar ansvar för en fungerande sjukvård, menar Mattias Vepsä, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.
ANNONS

Ingen ska behöva armbåga sig fram för att bli lyssnad på och få rätt hjälp i rätt tid. När vi behöver vård måste vården fungera, och vara nära och tillgänglig. Sjukvården i Stockholm behöver inte fler privatiseringar utan behöver en politisk ledning som tar ansvar för arbetsmiljö och en fungerande sjukvård.

Efter tolv år med Moderatstyre i Stockholms läns landsting ser vi med oro på utvecklingen i vården. Köerna växer, fler vårdmarknader och privatiseringar splittrar och gör det nästintill omöjligt att som sjuk förstå var jag ska vända mig eller vem som ansvarar. Samtidigt som vårdplatser står tomma har vårt sjukhus på Södermalm de längsta köerna till akuten i hela Sverige.

Alliansen vill privatisera mer

Personalen sliter hårt men med en politisk ledning mer intresserad av driva igenom privatiseringsexperiment hamnar arbetsmiljöfrågor långt ner på alliansens dagordningen. Som om inte detta vore nog diskuterar nu de borgerliga partierna möjligheten att privatisera ytterligare ett sjukhus i Stockholm.

Södersjukhuset är inte bara ett viktigt sjukhus för oss som bor på Södermalm utan för hela regionen. Alliansen hemlighåller idag vilket av sjukhusen som riskerar att privatiseras eller säljas men vi menar att det vore ett oåterkalleligt beslut som inte får bli verklighet. Så för oss är det självklart: SÖS ska inte säljas!

Vårdpengar ska gå till vård

Varje sjuksköterska, läkare och undersköterska är viktiga för att vården i Stockholm ska kunna utvecklas och förbättras. För det krävs en aktiv personalpolitik – förbättrad arbetsmiljö, ökad bemanning och kontinuerlig kompetensutveckling. Som socialdemokrater vill vi ta ansvar för att personalen får förutsättningar att genomföra sitt jobb och medborgare får en jämlik och god vård.

Vi behöver vända utvecklingen i vården och socialdemokraterna vill sätta jämlikhet och hälsa framför skandalupphandlingar som NKS, marknadslösningar, enorma konsultkostnader och privatiseringar. Vi menar att varje krona avsedd att gå till vården måste gå till vård.

Fler måste anställas i vården

Vi socialdemokrater har i regeringsställning beslutat och riktat stora resurser till landstingen och kommunerna. Detta för att ge personalen mer utbildning, bättre arbetsmiljö och löneutveckling. Satsningar för att korta köer har genomförts och kommer göras under kommande period. Vi vill anställa fler läkare, undersköterskor och sjuksköterskor. Vi ska förstärka närheten och tillgängligheten till vården och vill se till så att det finns ett personligt hälsoansvar knutet till dig så att du har stöd och hjälp att få rätt insats i tid.

Den 9 september röstar stockholmare för eller emot fortsätta privatiseringar av våra sjukhus. Vi vill vara tydliga är inte nöjda med växande köer, utförsäljningar, tomma vårdplatser, stressad personal. Stockholm behöver en förbättrad sjukvård för alla.

Väljarna kommer att fatta sitt beslut den 9 september och frågan var och en ska ställa sig är, är jag nöjd med växande köer, utförsäljningar, tomma vårdplatser, stressad personal eller vill jag behålla våra sjukhus och förbättra sjukvården för alla?

ANNONS

Mattias Vepsä (S), Södermalm, kandidat till landstingsfullmäktige

 

ANNONS