ANNONS

L: Satsa – ge grönt ljus till bussen

Tobias Hammarberg (L) gruppledare, Haninge. Mats Lindblom (L) kommunalråd, Tyresö.
Tobias Hammarberg (L) gruppledare, Haninge. Mats Lindblom (L) kommunalråd, Tyresö.
Förslaget om att rusta upp bland annat Nynäsvägen kräver att Haninge, Tyresö och Stockholm stad betalar en bit av kakan var. Förra veckan sa Tyresö ja till att lägga en peng i potten och på måndag tar Haninge beslut.
Liberalerna vill ha ett ja från samtliga: "Tiden för arbetspendling och köande måste minska".
ANNONS

Stockholmaren lägger i genomsnitt 6,4 arbetsveckor om året på arbetspendling – fler dagar än den lagstadgade semestern. Tiden för arbetspendling och köande måste minska. Därför måste Stockholms stad, Tyresö och Haninge nu ta fram en gemensam finansiering för en upprustning av Nynäsvägen och Tyresövägen för snabbare busstrafik.

Ökad framkomlighet genom mer infrastruktur för såväl spårbunden som vägburen kollektivtrafik är avgörande för vår regions tillväxt. Flaskhalsarna måste breddas för att minska restiderna för en hållbar tillväxt.

I vår ska regeringen fastställa den nationella planen för transportsystemet 2018–2029. De ekonomiska ramarna för Stockholmsregionen har fastställts av regeringen och uppgår till ca 8,5 miljarder kronor.  En del av planen som är av speciellt stor vikt för alla som färdas med buss eller bil från regionens sydöstra delar är en upprustning av Nynäsvägen och Tyresövägen. Liberalerna prioriterar åtgärder som gör det enklare för bussarna, som att ersätta övergångsstället över Tyresövägen vid Norra Sköndal med en passage under vägen och att anlägga en direktramp från Tyresövägen till Nynäsvägen vid trafikplats Gubbängen för busstrafiken.

Just nu pågår diskussioner om finansieringen mellan Haninge, Tyresö och Stockholms stad samt Trafikverket. Kostnaden är 206 miljoner och 100 av dem finns avsatta i länsplanen. Nu återstår för våra kommuner att besluta om vår del av finansieringen. Om detta inte är klart när det är dags att besluta om länsplanen läggs statens del på annat.

Det skulle vara förödande för bussarnas framkomlighet och för resenärerna. För oss är det glasklart – ge grönt ljus till bussen. Besluta om finansieringen.

Sara Svanström (L) Vice ordförande, trafiknämnden Stockholms läns landsting
Patrik Silverudd (L) Gruppledare, trafiknämnden Stockholms stad
Mats Lindblom (L) Kommunalråd, Tyresö kommun
Tobias Hammarberg (L) Gruppledare, Liberalerna Haninge

ANNONS