Svårast att få äldreboendeplats i Hägersten

Antalet äldre över 80 år ökar snabbt.
Det har blivit svårare för äldre att få plats på boende, skriver Moderaterna.
Vi vill införa boendegaranti för äldre över 85 år, skriver Moderaternas företrädare.

Samma politiker som i Stockholms stadshus kämpar för att tränga ut privata aktörer från äldreomsorgen, har låtit Stockholms offentligt drivna äldreomsorg bli sämre. Dessutom har det under mandatperioden blivit svårare än någonsin att få en äldreboendeplats.

Den ensidiga fokusen från den S-ledda majoriteten i stadshuset är att försvåra för privata aktörer att bedriva äldreomsorg. Trots att nöjdheten på stadens egna vård- och omsorgsboenden under förra året var lägre på varje punkt, jämfört med dem som drivs privat.

Det är uppenbart att den S-ledda majoriteten styr efter ideologiska skygglappar, i stället för att förbättra den äldreomsorg som staden bedriver.

Det har blivit svårare för äldre att få boendeplats sedan 2014, och det har växt fram ett vårdlotteri i Stockholm, där chansen att få hjälpinsats eller plats på äldreboende hänger på var du bor.

Hägersten är särskilt drabbat. Av dem som förra året sökte sig till vård- och omsorgsboende i Hägersten fick 28 procent avslag. I Skarpnäck fick under 6 procent avslag. Det är oacceptabelt.

Äldreborgarrådet Clara Lindblom (V) förklarade tydligt i början av mandatperioden att ”Bedömningen av rätt till servicehus och vård- och omsorgsboende ska bli mer generös”, men har i år fått erkänna att ”avslagen är ett problem som vi tyvärr inte lyckats vända.” Det är ett löftesvek.

Moderaternas går till val på att reformera biståndsbedömningen för att säkerställa rättvisa bedömningar, och mer tillgängliga biståndshandläggare.

Vi vill införa en boendegaranti för äldre över 85 år, stoppa återkommunaliseringarna, och förbättra kvaliteten på stadens offentliga äldreboenden.

Dennis Wedin (M)

grupp­ledare Stockholm stads äldrenämnd

Anette Hellström (M)

gruppledare i stadsdelsnämnden Hägersten/Liljeholmen