”Trafiken ska funka för alla”

Norr Mälarstrand
Skribenten beskriver dagens trafikpolitik som aktivistisk.
”Cyklisterna har erbjudits en ren och bred 'autobahn', men mycket få har utnyttjat den”, skriver Lennart Göransson från partiet Medborgerlig Samling, som beskriver dagens trafikpolitik som aktivistisk.

Fotot nedan visar cykelbanan längs Norr Mälarstrand.

Den är bred, snöfri tack vare markvärme, och tom, sånär som på en dam med barnvagn i fonden. Både anläggningen och driften måste kosta en modig slant.

Kontrasten är stor mot den gångväg som syns till vänster i bilden. På den smala stigen får gående halka omkring i lös snö. 

Så här har det varit hela vintern. Cyklisterna har erbjudits en ren och bred ”autobahn”, men mycket få har utnyttjat den.

De gående drabbas värst

Värre har det varit för bilisterna, som efter stora snöfall har haft stora svårigheter att ta sig fram. Särskilt har den undermåliga snöröjningen drabbat dem som kör dubbfritt för att värna stadsmiljön.

Allra värst drabbade är som vanligt de gående, inte minst de äldre, som tvingats pulsa i djup snö och riskera liv och hälsa på isfläckar i alltför lång väntan på sandning. 

En storstad måste fungera för alla trafikslag. Att ge oproportionellt företräde åt cykeltrafiken, att medvetet straffa dem som är beroende av bilen och att lämna gångtrafikanterna åt sitt öde är inte uttryck för en sansad och balanserad trafikpolitik. 

Medborgerlig Samling kommer att begära väljarnas förtroende i kommunfullmäktigevalet i höst. Vi säger nej till den aktivistiska och verklighetsfrämmande trafikpolitik som har dominerat under senare år. Stockholm måste bli en stad för alla – gående, cyklister och bilister – där ingen grupp favoriseras på de andras bekostnad.