ANNONS

M: Värmdö ska ha bästa skolorna

Marie Bladholm (M).
Marie Bladholm tycker att betygen bör införas tidigare i skolan.
Sedan regeringsskiftet 2014 har kvalitetsarbetet försämrats systematiskt anser Marie Bladholm (M)
ANNONS

Att fixa skolan på hundra dagar lovade utbildningsminister Gustaf Fridolin (MP) vid mandatperiodens början. Hur gick det då? Nja … Statsminister Stefan Löfven sa i sitt tal i Alme­dalen att ”skolresultaten fortsätter att förbättras”. Det gäller även på Värmdö. ­ Tyvärr har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och vänstern här jobb­igt med att utbildningen på Värmdö, totalt sett, har förbättrats under Alliansens ledning och att vi nu har en systematik i kvalitetsarbetet, det vill säga inga snabba ogenomtänkta kast med att punktvis skyffla in mer pengar och höja skatten­ och tro att det löser ­orsaken till varför det inte fungerar. Vi har en strategisk plan och därför har utbildningsnämnden lagt ett uppdrag  att se över hela skolpengssystemet på Värmdö. Detta för att ge så bra verktyg som möjligt till våra skolledare att planera sin verksamhet. Förutsättningar för att bli den bästa skolkommunen, vilket är vårt mål. Kommunerna behöver planera skolverksamheten med mycket bättre framförhållning än i dag. Beslut från regeringen kommer ofta med kort varsel, till exempel att genomföra obligatorisk förskoleklass, vilket är bra, men det medför ekonomiska och organisatoriska bekymmer för kommun­erna som inte planerat det vare sig ekonomiskt eller personalmässigt.

Jag ser att vi behöver införa betyg tidigare. Ökat fokus på resultat gör det lättare att tidigt upptäcka och sätta in extra stöd för de elever som behöver. Därför är jag mycket nöjd med att vår kommunala grundskola, Ösbyskolan, från höstterminen 2018 ska delta i försöksverksamhet med betyg från år fyra. Vi behöver höja statusen på läraryrket. Genom utbildning och lönesättning. För att lärare ska kunna vara just lärare ser vi att lärarassistenter kommer att få en betydande roll. Att avlasta våra lärare med administrativt arbete som inte behöver utföras av behörig lärare är en vinst i alla led.

Marie Bladholm (M) Kommunalråd, ordförande ­utbildningsnämnden

ANNONS