ANNONS

”Så vill S lösa bostadsbristen”

Ett självständigt liv börjar­ med egen försörjning och en egen bostad. När våra unga tvingas flytta från Värmdö på grund av brist på hyresrätter förlorar vi välut­bildad arbetskraft och skatte­intäkter som finansierar välfärden.
ANNONS

Värmdö behöver fler hyresrätter med rimliga ­hyror. Socialdemokraterna i Värmdö vill därför göra följande:

Varannan lägenhet som byggs ska vara en hyresrätt som vanligt folk, unga och äldre, har råd med.

• Införa en Ungdoms­garanti. Alla Värmdöbor ­under 25 ska ha en bostad inom fem år.

• Uppgradera Värmdökön och ta hem förmedlingen för tryggare bostadsförsörjning. Lägenheter­ som Värmdö Bostäder bygger ska i första hand gå till Värmdöbor. Men inga bostäder kan byggas utan en välfungerande infrastruktur. Framkomliga vägar, pålitlig kollektivtrafik med tillräckligt många pendelparkeringar och hållbara vatten och avloppslösningar är en förutsättning för en hållbar framtid för Värmdö.

Värna därför skärgårdskänslan och bygg kollektivtrafik nära. Stoppa storskaliga exploateringar öster om Ålstäket. Öka framkomligheten för bussar, skapa fler infartsparkeringar, möjliggör nya in och utfarter för Mölnvik och trimma trafiken genom Hemmesta.

Värmdöborna är värda en fungerande vardag.

S-kandidater till kommunfullmäktige i Värmdö

ANNONS