”EU-valet viktigt för luftkvaliteten”

E4 mot centrala Stockholm.
"När du sitter i en bil eller buss på E4 i Sollentuna utsätts ni för luftföroreningar."
Om Sveriges tio miljoner invånare minskar sina utsläpp har det begränsad effekt, men minskande utsläpp från 508 miljoner EU-medborgare har stor betydelse, förklarar Kriss Feldhusen, Naturskyddsföreningen Sollentuna.

När du eller de dina sitter i en bil eller buss på E4 genom Sollentuna utsätts ni för höga halter luftföroreningar. I vägtunnlarna är det ännu sämre. För befolkningen beräknas det medföra ett antal förtida dödsfall per år.

När barn under lång tid utsätts för luftföroreningar kan utvecklingen av lungorna påverkas, med försämrad tillväxt och funktion. Även gamla och personer med luftvägsproblem är känsliga.

Situationen är inte lika dålig längs Sollentunavägen samt Danderydsvägen och deras cykelbanor. Men de klarar inte det svenska miljökvalitetsmålet för frisk luft avseende kvävedioxid. Bilavgaser är bidragande orsak. Självfallet kan trafiken minskas genom kollektivtrafik och cykling.

Luftföroreningarna var mycket värre förr och EU har skärpt reglerna för bilar med omkring 80–90 procent för vissa ämnen (som NOx och VOC), men mer behövs.

Om du vill att EU ska stärka miljöpolitiken, kan du rösta miljömedvetet den 26 maj. Rösterna i årets val har betydelse för vad som händer här, eftersom EU påverkar ungefär hälften av punkterna på en kommunfullmäktiges dagordning. Om Sveriges tio miljoner invånare minskar sina utsläpp har det begränsad effekt, men minskande utsläpp från 508 miljoner EU-medborgare har stor betydelse.

För den som är oroad över klimat- och miljöförändringarna är det därför viktigt att rösta fram politiker som kan driva på så att EU prioriterar miljön. Se gärna granskningar av partier och ledamöter från klimat-och miljösynpunkt på www.naturskyddsforeningen.se.

Kriss Feldhusen, Naturskyddsföreningen Sollentuna