Valet visar att väljarna har förtroende för FP

Vid en analys av kommun­valet framgår att Alliansen har fått fler röster än de rödgröna. De röd­gröna har dock fått 19 mandat mot Alliansens 18. På grund av mandatregler så förlorar det block som har flera partier det vill säga Alliansen. Hade Folkpartiet fått 13 röster till så hade man tagit ett mandat från Socialdemokraterna. Det råder således ingen vänstervind i kommunen och inte heller högervind om inget block vill räkna in Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna är den stora mandatvinnaren även om man i kommunen inte blev tredje största parti som man blev på riksplanet.

Folkpartiet behåller tredjeplatsen i kommunen. Om man bortser från Sverige­demokraterna så är det Folkpartiet och Vänsterpartiet som ökat sin röstandel i kommunen med mer än 0,5 procent. Övriga partier har marginella ökningar eller stort tapp (Moderaterna). Sverige­demokraterna har en vågmästarroll om inga block­överskridande uppgörelser görs.

Eftersom man kan rösta på olika partier i olika val på samma valdag, så uppkommer antingen ett överskott eller underskott i kommunvalet för varje parti vid jämförelse med rikssiffror. Ett överskott kan tolkas som ett ”förtroendeöverskott” och underskott något tvärtom. Det är endast tre partier som har ett förtroende­överskott i kommunen. Folkpartiet har det högsta överskottet och har också ökat denna siffra sedan föregående. Övriga partier som har överskott är Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Social­demokraterna har dock tappat och Miljöpartiet har ökat. Moderaterna och extrempartierna Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har ett förtroendeunderskott i kommunen.

Det är mandaten som räknas oavsett röstmajoritet bland väljarna och oavsett upparbetat förtroendekapital på marginalen. Men analysen visar att en koalition i majoritet eller minoritet bör finnas i mitten i den politiska skalan för att spegla väljarnas vilja och hålla Vänsterpartiet och Sverige­demokraterna vid sidan av.

Även om jag försöker vara opartisk så kan jag inte dra annan slutsats att kommunen mått bra av och att väljarna uppskattat att Folkpartiet tagit en aktiv roll i de styrande majoriteterna under de två senaste mandatperioderna.

Gunnar Gredenman (FP)

Partier som får fler röster i kommunvalet än i riksdagsvalet har ett förtroendeöverskott lokalt skriver Gunnar Gredenman (FP).