Min lokala hjälte

Valfläsket kommer inte servicehuset till del

Att det är val i år framgår med tydlighet eftersom de två borgarråden Ulla Hamilton (M) Lotta Edholm (FP) besökte Kista gymnasium för att tala om ett pilotprojekt med samverkan mellan gymnasiet och yrkesintroduktion. Projektet ska även ge unga arbete. Projektet kan påbörjas höstterminens start 2014. Man kan undra varför ett sådant projekt inte startat tidigare? Nog verkar det vara så kallat valfläsk.

Vad kostnaden blir är också intressant eftersom Kista-Rinkeby i regel har underskott. Det visar sig mest på att nerdragning av verksamheten på Kista servicehus är märkbar och att personaltätheten ökat genom fler timavlönade. Detta innebär att de hjälpbehov som de boende har vad gäller städning och tvätt utförs av olika personal som kanske inte har de kunskaperna. Men som det verkar för närvarande är nog inget bättre att vänta och några borgarråd lär väl inte komma till servicehuset med några vallöften.

N Karlsson