ANNONS

”Max tre våningar höga hus passar i Vårberg”

Nils Lundgren vid korsningen Örnholmsbrinken-Vårbergsvägen. Radhusägare protesterar mot planer på sjuvåningshus
Nils Lundgren, Vårbergsbo engagerad mot planerna på höga bostadshus i Söderholmen.
Sex våningar höga hus planeras i området runt Söderholmsskolan, nära de låga radhusen. Husen förstör utsikten för många och skapar en stadsliknande miljö som skadar det kulturmärkta radhusområdet, skriver Vårbergsbon Nils Lundgren i en insändare.
ANNONS

I mars talades det om seger för motståndet mot planerna på höga hus i området runt Söderholmsskolan i Vårberg  ”I det omarbetade förslaget till detaljplan föreslår stadsbyggnadskontoret att höjden på husen i två av kvarteren sänks (hur mycket är fortfarande inte bestämt)”, rapporterade lokala medier.

Nu vet vi. En våning mindre blev det. Det kan fortfarande bli sex (6) våningar höga hus.

Men en (1) våning lägre än sjuvåningshus räcker inte. Det bör högst byggas två- till trevåningshus!

I förslaget till detaljplan för Söderholmen i Vårberg redovisas nu alltså hushöjder på upp till sex våningar, vilket ”innebär viss skuggpåverkan på befintlig bebyggelse”. Men bebyggelsen bör fortsätta att vara noga anpassad till höjdskillnaderna i området. Om flera ­våningar höga hus byggs tätt intill radhusen kommer det se märkligt ut och dessutom störa oss som redan bor här.

De höga husen passar inte in i området, sadeltaken gör dessutom att de blir ännu högre. Husen som är planerade på ytan mitt framför Söderholmsgränd är väldigt höga på ritningen. De kommer att bryta den jämna bebyggelse som finns nu och ta bort mycket av utsikten för många hushåll. Vi som redan bor här vill inte ha en mur några meter från vårt vardagsrum.

Kontrasten mellan de låga radhusen och sexvåningshusen blir alldeles för stor och är ett för överdrivet långt steg i att skapa en stadsmiljö eftersom det skadar det kulturmärkta (gul) radhusområdet.

Visst, det behöver byggas bostäder, men det måste göras med varsam hand med respekt för de byggnader som sedan länge finns.

Det är viktigt att bevara stadsdelens karaktär. Samfälligheten Laxholmen är ett uttryck för en vilja med Vårberg. Det bör därför vara estetiskt självklart att undvika tvära brott i bebyggelsen och att bibehålla kontinuitet.

Enkelt uttryckt borde skyline för bebyggelsen ­successivt sjunka vid en tänkt rörelse ut ifrån centrum. Därför bör husen nära samfälligheten, bli högst två till tre våningar höga.

ANNONS

Nils Lundgren