Vänsterpartiet säger ja till nya bussterminalen

V säger nej till Slussenplanen men ja till bussterminalen.
V säger nej till Slussenplanen men ja till bussterminalen.

Trängsel, farliga trafiklösningar och nedsmutsning är vardag för de 130 000 resenärer som varje dag passerar Slussen.

Detaljplanen för nya Slussen är överklagad och den processen ska vara klar 2013. Vänsterpartiet avvisar detaljplanen men säger ja till den nya bussterminalen i Katarinaberget – som kommunfullmäktige tar ställning till i slutet av maj – eftersom de krav som framförts av Vänsterpartiet och SL i huvudsak är uppfyllda. Bussterminalen kommer att behövas även när t-banan till Nacka/Orminge står klar.

Ett viktigt krav från vår sida är att tillgängligheten ytterligare förbättras i bussterminalens hall. De planerade rulltrapporna och hissarna till de båda tunnelbaneperrongerna är en förutsättning för en god trafikantmiljö. Vi vill inte ha spärrar som stoppar upp flödet och skapar flaskhalsar. Med flera entréer i bussterminalen kommer in- och utpassage att underlättas och från tunnelbanans norra ände nås kajerna. Dessa ska vara till för gående, cyklister och för dem som nyttjar den kollektiva båttrafiken vid Slussens Saltsjösida.

Ett annat viktigt krav är en kompletterande detaljplan med hiss till Hökens gata/Götgatan. Tillsammans med en fungerande Katarinahiss är det en nödvändigt för god tillgänglighet till Götgatan och det branta Katarinaberget och Mosebacke. Vidare måste Stockholms stad – tillsammans med landstinget/SL, Nacka och Värmdö – utarbeta en plan, som minimerar störningarna under den fem år långa ombyggnadstiden för resenärerna.

Vi vill se en ökning av den totala andelen kollektivtrafikresenärer på bekostnad av bilresandet – det är den viktigaste miljösatsningen vi kan bidra med. Därför välkomnar Vänsterpartiet förslaget om ny bussterminal i Slussen.