Vantörs församling äger inga fastigheter i centrum

Svar på insändaren ”Tröttsamt att bli påhoppad av säljare” den 23 juli:

Jag vill klarlägga att Svenska kyrkan, Vantörs församling, inte äger några fastigheter i Högdalens centrum, förutom Vantörs kyrka.

Förmodligen har signaturen förväxlat oss med Högdalskyrkan, som äger flera affärslokaler i centrumet.

Vi delar däremot signaturens oro över utvecklingen i Högdalens centrum.

Rolf Wassberg

kamrer Svenska kyrkan

Vantörs församling