Var är FP:s hjärna i Täbypoliken?

Folkpartiets budskap är på anslagstavlorna ”Både hjärta och hjärna i Täbypolitiken: ”Jaså, det kanske är därför ungdomen lämnar Täby för kommuner där de får möjlighet till hyresboende?

En mer neutral utsaga betraktar nog detta som både korkat och hjärtlöst. Därför förblir FP-hjärnan i Täbypolitiken en gåta. Detta när bygget av bostadsrätter i centrum betingar hutlöst höga priser och avgifter som unga ej kan efterfråga.

Sedan förstärks FP:s avoghet när de kräver sänkta ungdomslöner, lägre än de som gäller i fackliga avtal. Det är till att sparka nedåt och sedan lägga sig platt i högeralliansen.