Min lokala hjälte

Vår barn förtjänar att få mer resurser

I Sollentuna brukar man säga att eleverna generellt får ganska höga betyg. Det finns andra saker som tyvärr går mycket sämre och som man inte pratar om lika mycket.

Vi från Vänsterpartiet har förslag för att komma tillrätta med dessa problem, som vi har infört i vårt budgetalternativ. Det handlar om utredningsuppdrag samt satsningar på utbildningsområdet för cirka 70 miljoner kronor, finansierade, tillsammans med satsningar på andra viktiga områden, med en skattehöjning på 60 öre.

Här kommer några exempel:

w Man måste göra något åt de mycket ojämna resultaten mellan olika skolor. Resurserna mellan skolorna fördelas orättvist, utan att se på barnens socioekonomiska bakgrund. Det måste bli ändring på det: mer resurser till skolorna och ett annat sätt att fördela pengarna. Fler resurser för barn i behov av särskilt stöd är också nödvändiga.

w Sollentuna har en dålig elevvård, bland landets sämsta. En rik kommun måste kunna erbjuda barnen mer. Vänsterpartiet vill anställa fler kuratorer och studievägledare i skolorna.

wSollentuna har länets sämsta personaltäthet på fritidshem. Med nuvarande 24 barn per pedagog förvandlas skolbarnomsorgen mer eller mindre till en parkering. Vänsterpartiet satsar drygt 38 miljoner kronor utöver majoritetens förslag på att komma ner till Skolverkets rekommendationer om högst 15 barn per pedagog. Då kan man förbättra arbetsmiljön och erbjuda barnen ett riktigt pedagogiskt innehåll.

w För att erbjuda alla barn tillgång till kulturskolan föreslår Vänsterpartiet att medel avsätts för att korta dess kö och avskaffa alla avgifterna.

w Det är viktigt att fritidsgårdar blir mer tillgängliga. Vänsterpartiet vill satsa 10 miljoner kronor mer än majoriteten på att utöka öppettiderna och tillgängligheten i kommunens fritidsgårdar.

Om man verkligen vill öka tillgängligheten och likvärdigheten i utbildningen behöver man fler och bättre förvaltade resurser.

Det är dags för majoriteten att ta barnens situation på allvar. Vänsterpartiet gör det bestämt.

Barkat Hussain

gruppledare

Vänsterpartiet i Sollentuna