Var öppna med att vi inte kan påverka

Alla specialuttryck för att det ska låta bra när politiska beslut ska implementeras, får mig att rysa. I bland annat Hammarbyhöjden, Kärrtorp och sannolikt också i området kring Råstasjön i Solna talar politikerna om en ”varsam förtätning”. Budskapet är hur försiktiga, samvetsgranna och seriösa de varit innan beslut togs och att allt är minutiöst genomtänkt.

Men bakom besluten döljs ett falskspel där kontakter med byggföretag ingår, strategispel mellan partierna i kommunen samt förslagens presentation av tjänstemännen i stadsbyggnadskontoret.

Områden för förtätning väljs ut där de boende inte är inflytelserika nog att hindra politikernas ”visioner”. När vi ändå protesterar bemöts vi med att inte förstå möjligheterna och potentialen som en ”varsam” förtätning ger. Våra idéer och synpunkter är enfaldiga, vittnar om okunskap och ligger bakom vår motvilja att låta de kunniga förverkliga sina planer.

Om vi hänvisar till ”demokrati, yttrandefrihet och vårt engagemang i den politiska processen” avfärdas vi med att när vår röst blivit hörd får vi acceptera beslutet! I auktoritära regimer tas beslut utan att tillfråga medborgarna vilket känns hederligare än hur det går till här. Varför är vi inte öppna med att vi saknar möjligheten att påverka för då kan inte politikerna hävda ”demokrati” där alla fått vara med och påverka!

En ”varsam” bebyggelse av Ladugårdsgärde som ligger centralt och har goda kommunikationer borde vara stadsplanerarnas dröm. Om det finns en lag som förhindrar att det byggs just där kan riksdagen ändra den. Gissningsvis finns starka krafter mot en bosättning som med resolut och kränkt framtoning hävdar det ”orimliga” med argumenten att området är en grön lunga och ovärderlig för framtida generationer.

Att det är ödsligt och kan vara farligt annat än under dagtid bemöts med att alla gynnas av gröna oexploaterade ytor! Vi som protesterat mot bebyggelsen på Nytorps gärde med snarlika argument får inget gehör. Vårt lilla gärde är outnyttjat, ödsligt,farligt.

Anna