Min lokala hjälte

Var rädd om närbutikerna

Närbutiker kan öka trygghet på våra gator, det gör inte ett köp­centrum! Rån och aggression på våra gator kommer knappast att minska om man grupperar fler och fler butiker i köpcentrum. Sollentuna kommun borde därför stödja närbutiker runtom kommunen, till exempel längst Sollentunavägen mellan Edsviken och Helenelund, i stället för att planera en ny ”drive-in” mellan tågspåret och E4.

Konsekvensen av att öka koncentration av butiker i flera köpcentrum är ju att fler väljer att använda bilen för att åka dit, och därmed töms våra gator från vuxna trots att befolkningen ökar! Gående vuxna på gatorna kan ge bättre trygghet för våra barn än polis patruller i bilar utan att öka våra skatter. Det blir reducerad biltrafik i kommunen och ökar trivsel i områden om man kan träffa sina grannar på gatan. Men närvaron av folk på gatorna beror säkert på behovet och tidseffektivtet: tar det mer än 15 minuter att gå till närmaste mataffären rasar förmodligen intresset för att gå till butiken för de flesta som jobbar och som tar hand om sina barn.

Vill man öka tryggheten och trivseln för kommunens barn då behövs vuxna synas på gatorna. Det kommer de inte att göra om man fortsätter uppmuntra folk att pendla med bil genom kommunen, vilket förmodligen blir fallet när man öppnar ett köpcentrum!

Olivier A. (Helenelund)