Min lokala hjälte

Var rädd om vårt vattenhål Mälaren

Mälaren, vårt vattenhål sedan urminnes tider. Inbäddat i vacker natur, uppstånden ur tusenårig ”skapelse”. Vi är tacksamma för denna resurs och måste med tänder och klor bevaka att den förblir vårt rena och giftfria dricksvatten. Detta i första hand.

Sedan finns förstås möjlighet att olika flytetyg får befara dessa vatten. Inom gränser! Men nu vidgas infarter till Mälaren så att ännu större båtar kan komma in med sin last. Redan nu kommer många skepp med tvivelaktigt innehåll in på dessa vatten för att leverera olika produkter till industrier runt om sjön.

Då undrar jag huruvida detta sker med rätt stor diskretion, eftersom det är så tyst om detta. Mälaren, och kanske andra sjöar, är garantin för vår överlevnad. Utan vatten – hur går det då? Jag kan inte låta bli att tänka på Östersjön som det dock ordas mycket om – därför att det runt om är många länder som är involverade i detta innanhav.

Ändå, just nu mycket snack om Östersjön, men vem tar upp att man pumpar upp olja ur sjön utanför Kaliningrad? Bara som ett exempel. Stort (berättigat) rabalder när det släppts ut olja eller annat här och där, men industriellt pumpa upp olja ur Östersjön, är det okej?

Våra vatten på den jord vi lever på är så viktiga att de bör skyddas effektivare, trots att det hela tiden pekas på nödvändigheten av ekonomisk vinning från dessa vatten. Såga på grenen man sitter på … hur smart är det?

Hildegard Trinkies,

Gustavsberg