Våra pengar borde gå till vår egen kollektivtrafik

Svar på insändaren ”Vi måste sluta spara in på kollektivtrafiken” den 19 maj:

Om Stockholm med omnejd slapp betala notan för välfärden i resten i Sverige så skulle vi slippa sådana här besparingar och höjningar av SL-kortet. Det är den krassa verkligheten. Socialismen sätter som vanligt käpparna i alla hjul av tillväxt, förnuft och välstånd. Stockholms län står nämligen i dag för 50,3 procent av de statliga direkta skatterna och 31 procent av hela Sveriges BNP. Samtidigt får länet bara 6 procent av de 82 miljarder kronorna i skatteutjämningssystemet.

Stockholms län bidrar med 12,5 miljarder netto till utjämningssystemet. Skatteutjämningssystemet gör att Stockholm går alltså 6,5 miljarder back för att finansiera välfärd i resten av Sverige. Om dessa 6,5 miljarder i stället lades på exempelvis kollektivtrafiken i Stockholm så skulle biljettpriserna ligga på en mycket låg nivå. Ja, vi skulle nästan få en fri kollektivtrafik i Stockholm. Men det har vi socialismen att tacka för att det aldrig kommer att bli verklighet.

OMC