ANNONS

”Låt våra rekreationsytor vara kvar – de behövs!”

Bygge vid Hägerstensåsen upprör.
Bygge vid Hägerstensåsen upprör.
Bostäder för nyanlända, med tillfälligt bygglov, byggs i Mellanbergsparken. Men grönytorna behövs för de som redan bor där, enligt insändarskribenten.
ANNONS

10 000-kronorsfråga: Vem tror att den här gräsytan kommer att återställas år 2035 till den rekreations-, spontan­idrotts-, klassfest- och övrig samlingsyta som den var? Räck upp en hand!

Vi som bor i flerbostadshus, tar vårt ansvar för att minska behovet av yta till bostäder. Men, vi behöver rekreationsytor utöver våra balkonger!

Det här bygget är ett bygge för mycket för vårt hårt exploaterade Hägerstensåsen!

Mia

ANNONS