Vård- och omsorgsplatserna kommer att behövas på sikt

Svar på insändaren ”Osakliga angrepp från Lars Jilmstad” den 11 juni:

På en punkt kan jag hålla med Lars Bäck i hans senaste replik och det är när han skriver ”suck”. Jag tror att både han och jag är tämligen trötta på den pågående dialog som inte underlättas av att det går 14 dagar mellan varje inlägg.

Jag kan konstatera att det som började med beskyllningar från Lars Bäck om att ett företags vinstintressen skulle ha gynnats nu landar i en förhållandevis beskedlig undran över om vi verkligen behöver de tilltänkta vård- och omsorgsplatserna. Det tror jag och alla andra som var närvarande vid nämndbeslutet att vi på några års sikt behöver.

Jag har aldrig påstått att Bäck personligen var med vid det tillfället, däremot att hans parti – Vänsterpartiet – också stod bakom detta beslut.

Det är ju alldeles utmärkt att Vänsterpartiets två ledamöter kan ha olika åsikter. Därmed får jag förutsätta att diskussionen vid partigruppens möten är lika intensiv som den under en tid varit i dessa spalter.

Att jag besvarat Lars Bäcks olika beskyllningar handlar inte om någon antipati mot Bäck – snarare om ett vanligt demokratiskt meningsutbyte. Men låt oss för all del ta ett debattuppehåll under sommaren, så att vi slipper ömsesidiga nya suckar.

Lars Jilmstad (M), ordförande Farsta stadsdelsnämnd