Vården riskerar att röja hotade ungas identitet

Unga pojkar och flickor som blir utsatta för hedersrelaterat hot och våld är tyvärr en växande grupp i Stockholms län. När man är omyndig placeras man vanligtvis i skyddat boende i familjehem. Väl där finns inget säkert sätt att få vård. De löper stor risk att röja sin vistelseort om de söker sjukvård innan de har fått skyddad identitet. Detta kan ta flera månader och i väntan på det så har man ingenstans att vända sig om man blir sjuk.

Många unga som lever under hedersrelaterat våld och hot söker hjälp hos socialtjänsten. Den drabbade flyttas ofta till en ny kommun för att undvika att hittas av förövaren. Tyvärr är sjukvården den svaga länken. Innan man har fått sin skyddade identitet måste man i dagsläget ange sitt personnummer vid uthämtning av receptbelagda mediciner eller vid specialist- och tandvård, vilket leder till att personerna ofta kan hittas. Det är en ohållbar situation och vi måste snabbt agera så att dessa utsatta människor kan få tillgång till den vård de behöver utan att riskera livet.

Om man inte är vill lämna sitt personnummer så nekas man allt som oftast vård. Dock finns det vissa eldsjälar till läkare som frångår regelverket och erbjuder vård ändå. Så ska det inte behöva vara. Vi måste ta fram ett säkert system för att kunna ge likvärdig vård även till denna grupp.

Vi eftersöker säkra rutiner för vård av människor som lever under hot. Det är inte hållbart att vård för utsatta individer ska bygga på enskilda läkares sociala engagemang. Man ska kunna få vård utan att röja sin identitet eller bostadsadress om det föreligger synnerliga skäl.

Stockholms läns landsting måste möjliggöra ett säkert förfarande för den här patientgruppen – och det måste ske nu.