Vårdnadsbidraget drabbar kvinnorna

Samarbetskoalitionen i Haninge är tydliga i vår politiska plattform att vårdnadsbidraget ska avvecklas. Denna process har nu påbörjats och har ett brett stöd som sträcker sig över blockgränserna.

Vårdnadsbidraget cementerar ojämställdhet genom att det i praktiken håller framför allt kvinnor borta från arbetsmarknaden och låter dem ta ansvar för en större del av det obetalda hushållsarbetet. Det drabbar dem ekonomiskt ända in i pensions­åldern och dessutom missar barnen den pedagogiska verksamhet som pågår i vår gemensamma barnomsorg.

Kristdemokraterna talar ofta om arbetslinjen men det framstår som inkonsekvent när de därefter argumenterar för att arbetsföra personer ska få bidrag för att stanna hemma. Sverige har i dag världens mest generösa föräldraförsäkring som, utan vårdnadsbidrag, möjliggör långt hemmavarande med barn. Vi inser så klart att enskilda individers tillvaro inte alltid bör förändras i samma takt som ett politiskt skifte görs och därför planerar vi inte att förändra något för de personer som i dag nyttjar vårdnadsbidraget.

I stället vill samarbetskoalitionen fasa ut bidraget och helt enkelt bestämma ett datum från vilket det inte längre går att söka vårdnadsbidrag från Haninge kommun.

Samarbetskoalitionen anser att Haninge kommuns gemensamma pengar bör gå till annat än att subventionera att kvinnor ska hålla sig borta från arbetsmarknaden. Att Kristdemokraterna inte håller med om detta är känt sedan tidigare men fortsätter likväl att förbrylla.

Maria Fägersten (S)

ordförande grund-

och förskolenämnden