ANNONS

Varför är sport så dyrt i Stockholms stad?

Danicahallen.
Barn i Brinken hockey tränar i Danicahallen på Östermalms IP, en av innerstans blott två ishallar.
ANNONS

Varför är det så dyrt med hallsport i Stockholm? Saknas det en politisk vilja för barns möjlighet till fysiska aktiviteter?

Om man vill undersöka hur antalet idrottshallar fördelar sig över landet så kan man jämföra antalet ishallar i olika regioner. Situationen är välbeskriven och det är enkelt att hitta hallarna på nätet.

Förra året fanns det 181 ishallar i Sverige. Det motsvarar cirka 26 000 invånare per hall. I Stockholm stad fanns det 17 ishallar vilket motsvarar 51 000 invånare per hall. I Stockholms innerstad (innanför tullarna) fanns det 2 ishallar vilket motsvarar hela 161 000 per hall.

Slutsatsen av den lilla jämförelsen blir att ju längre från Stockholm stadshus man kommer desto större möjlighet till idrott och fysiska aktiviteter. Å andra sidan så skulle man kunna tro att de få hallarna och dess höga utnyttjandegrad skulle avspegla sig i låga avgifter för barn och ungdom. I kombination med stark skattekraft och mer än dubbelt så många skattebetalare per hall än landet i övrigt så borde väl det märkas i hallhyran? Visst märks det, men åt fel håll.

Trots goda förutsättningar så ligger Stockholm i topp när det gäller att ta betalt för idrottande barn och ungdom. Cirka 1 500 kronor per istimme i Stockholm i jämförelse med någon 100-lapp ute i landet. Detta får förstås konsekvenser för vilka som kan idrotta. För idrottande barn och ungdomar kan hallhyran vara den dominerande kostnaden för idrotten

Det är alltså våra politiker i stadshuset som bestämmer hur dyrt eller billigt det ska vara att idrotta. Man undrar om det inte finns en viss cynism bakom agerandet.

Vad skulle hända om man sänkte hallhyrorna? Jo, fler barn skulle ha råd att idrotta. Trycket på hallarna skulle öka och därmed behovet. Politikerna skulle tvingas agera. I stället verkar det som om våra politiker i stadshuset har valt den andra vägen. Man gör det medvetet dyrt att idrotta för att på sätt begränsa efterfrågan. Antagligen skulle det bli ännu dyrare om fler barn valde att börja idrotta.

Idrottspappa

Ju längre från Stockholm stadshus man kommer desto större möjlighet till idrott och fysiska aktiviteter.

ANNONS