Varför bestämmer andra om jag får gå ut?

Handikappade får inte samma rätt att utföra ärenden som vanliga människor, menar insändarskribenten.arkivbild
Handikappade får inte samma rätt att utföra ärenden som vanliga människor, menar insändarskribenten.arkivbild

LSS-lagen kom till för att ge oss med funktionshinder en lagstadgad rätt till ett aktivt och meningsfullt liv samtidigt som vi fick en trygghet när gällde personlig omvårdnad. Nästan 20 år senare är lagstiftarnas intentioner överspelade av ekonomiska prioriteringar.

Förra året antog Stockholms stad ett handikappolitiskt program där det bland annat står att vi ska bemötas med respekt och vara med och bestämma i frågor som rör oss. Det står att vi ska ges förutsättningar att delta i fritidsverksamhet.

Själv har jag MS sedan 20 år tillbaka. Jag behöver hjälp med allt och kan till exempel inte ta mig ut ur lägenheten utan bistånd.

Stadsdelsnämnden i Hägersten anser att jag ska klara av mina fritidsaktiviteter på fem timmar i veckan. Men i lagstiftarens och stadens anda har jag skaffat mig en så meningsfull fritid som möjligt. Jag är ledamot i stadsdelens handikappråd, har styrelseuppdrag i NHR Stockholm och är engagerad i andra NHR-aktiviteter.

Som alla andra har jag också behov av att gå på restaurang eller glida runt på stan och titta på folk. Jag kan även behöva klippa håret, serva rullstolen, gå på bibliotek och mycket annat. Dessutom har jag en svår kronisk sjukdom som kräver kontakt med sjukvåren. Allt detta ska hinnas med på fem timmar i veckan – eller i realiteten fyra timmar eftersom en timme går åt till på- och avklädning.

Enligt LSS ska jag ha goda levnadsförhållanden. Jag ska också vara med och bestämma i frågor som rör mig själv. Jag har inte blivit tillfrågad. Min biståndsbedömare anser att det räcker att komma utanför dörren en gång i veckan.

Vi med funktionshinder har blivit en kommunal svartepetter. Våra ofta magra pensioner ger inga skatteintäkter utan vi är bara en kostnad. När beslutsfattare firar sommar på badstränder sitter jag och många andra obönhörligt fast i stekheta lägenheter. För ut kommer jag inte.