Varför denna årlig ishalka på vägen utmed Årstaviken?

År efter år har människor halkat och slagit sig mer eller mindre fördärvade vid samma plats på gångstigen utefter Årstaviken. Varför finns issörjan där år efter år?

Ibland kan man se att någon strött några sandkorn här och där på isen till ingen nytta. Finns det ingen annan lösning som fungerar innan allt fler halkar och slår sig sönder och samman? Om inte annat så tänk på alla sjukhuskostnaderna.

Börja med att ta reda på orsakerna. Själv har jag hört att någon vattenkran eller vattenrör står och läcker. Andra menar att varmvattenrör eller avloppsrör finns i marken under issörjan.

Vad vet jag annat än att något måste göras innan någon halkar och slår ihjäl sig.