Varför gjorde ni inget?

Svar på insändaren ”Minska bullret i Väsby” den 17 mars:

I en insändare berättar de två moderaterna Lena Kanström och Erik Palmstierna att de skrivit en motion om att kommunen ska undersöka bullernedsättande åtgärder.

Tanken är god, många av oss är störda av inte minst flyget. Men en fråga till skribenterna: varför gjorde ni inget åt det under åren ni styrde kommunen? Ni gjorde det ända till för ett halvår sedan och så vitt jag vet har ingenting förändrats sedan dess i bullerfrågan.

Förvånad väljare