Varför händer inget i Hemmesta centrum?

Ett detaljplaneprogram för Hemmesta centrumområde upprättades i januari 2010. Samråd genomfördes under februari 2010. Därefter har ingenting hänt!

I kommunens översiktsplan finns Hemmesta centrum med som ett prioriterat område där en detaljplan ska tas fram. Man säger att Hemmesta centrum ska bli en träffpunkt på Värmdölandet med en blandning av bostäder, arbetsplatser, service, handel och offentlig service. Hemmesta ska dessutom bli ett tryggt, tillgängligt och trafiksäkert centrum för alla. Var finns detta centrum?

Politiker som jag har pratat med skyller på att det finns så många fastighetsägare med olika åsikter och att det därför är svårt att få till en detaljplan för området. Skitsnack anser jag. När ska den borgerliga majoriteten visa sin duglighet och driva frågan i mål?

Vi som bor i området kräver att våra politiker tar tag i frågan och ordnar ett centrum som vi kan vara stolta över.

Bengt Engelberg