Varför ingrep du inte själv?

Svar på insändaren ”Blev just vittne till ett rån” den 28 april:

Benny skriver att ingen ingrep vilket jag förstår även innefattade honom själv.

Jag kan då inte låta bli att fråga hur han kan döma andra om han själv inte gjorde något? Den 17 april borde i så fall vara dagen då han tappade tilltron inte bara till samhället, utan även till sitt eget civilkurage.

Min erfarenhet säger att om en person går före och agerar, det räcker ofta med att skrika och visa att man ser vad som händer, kommer flera att följa.

Tyvärr har sällan någon kurage nog att gå före.

En som hade vågat ingripa