Varför inte själv ta barnet till skolan?

Svar på insändaren ”Minska stressen för skoltaxi” den 26 februari:

Jag är inte insatt i ditt ärende om varför just ditt barn åker skoltaxi till skolan men en sak slog mig. Varför inte själv, liksom de flesta föräldrar gör, ta ditt barn till skolan så slipper han eller hon stressen?

Jag känner inte till kriterierna för rätten till skoltaxi i vår, icke glesbygds-, kommun. Däremot känner jag till skolans ständigt omättliga behov av resurser. Möjligen kunde pengarna omfördelas från taxilöner till X antal speciallärar-/kuratorlöner i stället? Det borde vara förälderns, inte kommunens, ansvar att ta sina barn till skolan. Kommunens ansvar borde vara att ge eleverna de resurser de behöver när de väl är i skolan.

Förälder till ett barn med särskilda behov