Varför kör bussen rätt ut?

Hur kommer det sig att bussarna, inte alla men många 670 och 629, tycks tro att de har företrädesrätt oavsett hastighet? De kör rätt ut på Vaxholmsvägen på 60-, 70- och 80-sträckor. På Svinningevägen är det samma sak på 70-sträckorna. Enligt Trafikförordningen ska man ”lämna företräde åt buss som visar tecken att lämna busshållplatsen vid hastighetsbegränsning 50km/h eller lägre”. Hur kommer det sig att det är på detta viset? Det undrar jag!

Trafikanten