”Varför prioriteras idrottsföreningar?”

Insändarskribenten efterlyser mer satsningar på hästsport och mer pengar till scouterna.
Insändarskribenten efterlyser mer satsningar på hästsport och mer pengar till scouterna.
Varför sänker man bidragen till scouterna samtidigt som man bygger jätteanläggningar till idrotten? Varför prioriteras ridsporten ner?
För mig framstår detta som att kommunen enbart satsar på vissa föreningars verksamhet på bekostnad av övrig ungdomsverksamhet, skriver insändarskribenten.

Sundbybergs kommun ska bygga en multihall för 450 miljoner kronor och en fullstor friidrottsanläggning samt en matchplan ­utomhus för fotboll.
Det är ju kul att kommunen satsar på ungdomsverksamheten, men varför prioriteras alltid idrotten på bekostnad av annan ungdomsverksamhet?

Mina barn är aktiva i scouterna där kommunen inte står för lokaler, utan i stället beslutat att sänka bidragen till nuvarande lokaler. Detta trots att scoutkåren har en lång kö av barn som vill bli scouter och som vi inte klarar av att ta emot.

För några år sedan tvingade kommunen dessutom kåren att flytta ut från kommunala lokaler till mindre, privata lokaler, med hög hyra.

Mina barn rider också, men det får de göra i andra kommuner. Sundbybergs stad har ju inte heller prioriterat att bygga det – sedan minst tio år – utlovade ridhuset i Ursvik.

Varför sänker man bidragen till scouterna samtidigt som man bygger jätteanläggningar till idrotten? Varför prioriteras ridsporten ner?

För mig framstår detta som att kommunen enbart satsar på vissa föreningars verksamhet på bekostnad av övrig ungdomsverksamhet.

Jonas Bergström