Varför så låga fartgränser?

Fartkamerorna har nog varit bra och hjälpt till att sänka hastig­heterna och minska antalet olyckor. Men varför, varför, varför måste man gå ner till 40 kilo­meter i timmen och till och med ned till 30 tio meter före den första kameran norrut efter Åkersberga?

Peter