Låt de hemlösa få driva sina egna hotell

Oavsett vem som sitter vid rodret, från Vänsterpartist till Moderat, så gör man ingenting åt hemlösheten – och kommer väl inte att göra någonting, för det är finansiellt belastande.

De hemlösa kommer aldrig in på hyresmarknaden så som den ser ut i dag, med hyresvärdarnas krav på årsinkomster över 200 000 kronor. Inte ens pensionärer som säljer sin bostadsrätt kan få ett hyreskontrakt i dag.

Men det finns en lösning. Man kan öppna hotell för de hemlösa, där de själva anställs och får sköta de sysslor som finns på ett hotell, under översyn.

Då får de individer som går att anpassa tillbaka till ett fullt fungerande samhälle dels en adress, dels en anställning. De betalar skatt och blir lönsamma för samhället.

När hotellgästerna påvisar pålitlighet i sina sysslor, över en period, kan man slussa ut dom i det öppna samhället, och de har en referens när de söker fast arbete och bostad som denna första hotellsyssla ger.

Metoden är beprövad med gott resultat i USA, och att inga svenska politiker verkar vara intresserade av lösningen kan bara bero på ett ointresse för att lösa problemet, för det är inte så glamoröst.

Det finns härbärgen i dag, men det är bara nattliga förvaringsboxar för olyckligt drabbade, och de ger inte möjligheten att komma på fötter igen för den som av någon anledning har hamnat snett i livet.

Börja med att göra om ett härbärge till hotell. Öppna ett kafé, en restaurang och en tvättinrättning och låt hotellets kunder fylla de arbetstillfällen som öppnar sig. Betala för arbetet, och kräv godtagbara resultat.

Låt också socialtjänsten få ett eget utrymme på hotellet, för att stötta, för ingenting går av sig självt.

Detta är en väg tillbaka till samhället och som samhället förstår, för då blir dessa personer ekonomiskt bärande.

Ny politik

Om härbärgen görs om till hotell öppnas möjligheter till sysselsättning för dem som bor där, menar skribenten.arkivfoto

Börja med att göra om ett härbärge till hotell. Öppna ett kafé, en restaurang och tvättinrättning och låt hotellets kunder fylla de arbetstillfällen som öppnar sig.