Varför ska alla bo i Stockholm?

Stockholm ska växa med ett Göteborg enligt våra politiker. Varför, vad är så bra med att resten av landet avfolkas medan Stockholm överbefolkas? Läste i dag hur patientsäkerheten påverkas av överfulla sjukhus och utarbetad personal. Har själva mist två anhöriga inom loppet av två år genom felaktig vård. I trafiken är det kaos, i kollektivtrafiken är det kaos, med överfulla tågvagnar och bussar där man får klaustrofobi av att färdas. Det är bebyggelse på varenda liten grönyta.

Är det så här vi vill leva för att våra politiker vill att Stockholm ska växa med ett Göteborg? Ska vi ha livskvalitet eller ska vi ha kvantitet frågar vi våra politiker. Är det rätt att resten av landet är dött och allt koncenteras till storstan? Så tycker inte vi.

Sverige är större än Stockholm