Varför ska vi dela med oss?

svar till dig som skrev insändaren ”Lyxpensionärer borde dela med sig” den 17 mars.

Alldeles för många har inte sett om sitt hus i tid. Då får man ångra sina kast. Jag förstår inte varför du och andra ska ha av de pengar som har sparats in under långa yrkesverksamma år av dem som sett om sina hus.

De allra flesta pensionärer har barn som både kan och ska hjälpa sina föräldrar. De som inte har några som kan hjälpa dem kan söka om bostadsbidrag och/ eller försörjningsstöd. Hur tänker du när du tycker att vi som sitter på en något grönare kvist ska dela med oss? Via dörrknackning eller vad?

Att tvingas hoppa över måltider låter som alldeles osannolikt. Hört talas om gröt? Det finns en mängd rätter som kan lagas för en spottstyver, om man vill.

Och- vad är ett fullvärdigt liv? Det finns ett helt spektra av skyddsnät så aktivera dig och dina möjligheter.

Kennet Pettersson, Kallhäll