Varför strypa fritidsgårdarna i Danderyd?

Koalitionen av M, KD och nya partnern sedan 1 januari 2011 C, har beslutat att lägga ett besparingskrav på 580 tkr på fritidsgårdarna i kommunen framför allt då Fribergagården och Pavven, fritidsgården i Djursholm. Det är inte länge sedan Majoriteten ville ha ytterligare en beskrivning av vad en total nedläggning av Pavven skulle ge i pengar även om man backade från det senare. Det är en ständig negativ attityd till fritidsgårdarna från den politiska ledningens sida.

Det går inte att dra ner så mycket på en så pass liten verksamhet utan att det får negativa effekter.

Till exempel har Pavven redan fått stänga ett par gånger på grund av brist på personal. En sådan här verksamhet behöver timpersonal som kan hoppa in vid sjukdom och annat, men nu saknas resurser till detta. Det blir också svårt att ordna några extra arrangemang uitifrån ungdomarnas önskemål. Vid diskussionen i fullmäktige säger majoriteten som ett argument till neddragningen att man vill utveckla verksamheten.

Är majoritetens inriktning att sakta strypa verksamheten för att därefter lägga ner den helt, för när blev utveckling liktydigt med neddragning?

Torun Hegardt (FP)

Kultur- och fritidsnämnden

Rolf Lundgren (FP)

Kultur- och fritidsnämnden