Värmeenergin får bara blåsa bort

Svar på insändaren ”Stolt och glad över våra miljöfordon” den 5 maj:

Jag är inte glad över att Dan Gahnström (MP) leasar ett dussin elbilar. Klimatsmarta kommuner väljer i dag att resa kollektivt och kommunalkontoret ligger på endast cirka fem minuters nyttigt promenadavstånd från miljövänligt kollektivt färdsätt, med biogasbussar och pendeltåg.

Jag är också besviken på att kommunen i över ett kvarts sekel låter energi slösas ut genom kontorets stora vippfönster.

Fjärrvärmens eller fjärrkylans temperaturer regleras med att vädras bort, i stället för att återvinnas av kontorets ventilationsanläggning.

Återvinning av ventilation är den mest kostnadseffektiva åtgärd man kan göra, där 70 procent återvinns. Värmeenergi står för den största energiförbrukningen i Sverige.

Men mina besparingstips till kommunen har endast resulterat i ett ”tack för tipset”, sedan inget mer.

Det är tråkigt eftersom jag vill att min kommun ska vara klimatsmart.Curt