Värna Rösjökilen!

Rösjökilen är ett sammanhängande naturområde som sträcker sig genom sex norrortskommuner, från Sigtuna ner till Danderyd och vidare in mot Nationalstadsparken. Kilen har stor ekologisk betydelse för växter och djur men även för människors behov av friluftsliv och friskvård. Kilens svagaste länk är i Danderyd mellan Rinkebyskogen och Altorpsskogen där alla naturområden håller på att försvinna i takt med att kommunen beviljar ny bebyggelse.

Tillkomsten av Enebyängens handelsplats var ett stort ingrepp i passagen mellan skogarna och nu hotas de sista resterna om kommunstyrelsen förverkligar sina planer på att bygga radhus, flerbostadshus och studentbostäder i området norr om handelsplatsen och mellan Roslagsbanan och E18.Dessutom vill nu den styrande majoriteten i kommunfullmäktige ändra detaljplanen för parkmarken mellan idrottstomten norr om Danderyds gymnasium och Roslagsbanan för att anlägga tennisplaner där.

Sker det så stryps viltpassagen mellan Ekebysjön/Altorpsskogen och Rinkebyskogen. Bebyggelsen blir förödande för djur och natur eftersom viltet tvingas upp på motorvägen och in i trädgårdar för att kunna förflytta sig med trafikolyckor och olägenheter för de boende som följd.

Vi vill att större hänsyn tas till gröna värden och ekologiska realiteter vid beslut om ny bebyggelse.

Eivor Niklasson,

ordförande i Naturskyddsföreningen i Danderyd